کد تخفیف زیر را هنگام فعال سازی، در برنامه بانک آزمون وارد کنید و هزار تومان تخفیف بگیرید! به همین سادگی

40%off

اعتبار تخفیف تا آخر مرداد*